Financování

POSTUP FINANCOVÁNÍ PŘI KOUPI BYTU

 1. Záloha - Rezervační smlouva (dále jen “RS”)

  První záloha ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 7 dnů od podpisu RS

 2. Záloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SSBK“)

  záloha ve výši 10 % (při uzavření RS se z této platby odečte již uhrazených 5%) z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 7 dnů od podpisu SSBK. Po podpisu SSBK má klient možnost specifikace standardního a nadstandardního vybavení, tzv. klientské změny.

 3. Záloha

  Druhá záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení základové desky předmětné stavby.

 4. Záloha

  Třetí záloha ve výši 20 % kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení hrubé stavby domu, alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi , střešní konstrukcí a byt je uzavřen vnitřními stěnami.

 5. Záloha

  Čtvrtá záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po zápisu Prohlášení vlastníka rozestavené stavby o vymezení rozestavěných jednotek s povolením vkladu do katastru nemovitostí.

 6. Záloha

  Pátá záloha ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení stavby (bez kompletací sanitární techniky) a podání žádosti o kolaudaci.

 7. Záloha - Smlouva o převodu

  Doplatek ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí resp. vydání kolaudačního souhlasu a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Budoucího kupujícího.Máte-li zájem o bytové jednotky v rámci projektu Byty Zbůch, neváhejte využít služeb profesionálních makléřů, jež vám naleznou ekonomicky nejzajímavější řešení z pohledu financování.

 • Využít lze hypotéčního úvěru i stavebního spoření

 • Poradenské služby, včetně konzultací

 • Zajištění a vyřízení kompletní hypotéky

 • S hypotéčním makléřem máte možnost pokrýt ještě mnohé další oblasti, mezi něž patří například zabezpečení majetku a osob.